Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Organizacija i upravljanje malim i srednjim preduzećima

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovOrganizacija i upravljanje malim i srednjim preduzećima
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Magistarski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Preduzetnička ekonomija
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 21941
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Organizacija i upravljanje malim i srednjim preduzećima
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 334.713:658.14/.17(043.3)
Kljucne rijeci preduzetništvo, preduzeće, organizacija, menadžment
Predmetne odrednice - sve preduzetništvo, preduzeće, organizacija, menadžment
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije