Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


ISTRAŽIVANJE SUVREMENIH I DEFINIRANJE PERSPEKTIVNIH METODA PRIMJENE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ I UNAPEĐENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovISTRAŽIVANJE SUVREMENIH I DEFINIRANJE PERSPEKTIVNIH METODA PRIMJENE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ I UNAPEĐENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2023
Podkategorija-uža naučna oblast Informacione nauke
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 42478
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov ISTRAŽIVANJE SUVREMENIH I DEFINIRANJE PERSPEKTIVNIH METODA PRIMJENE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ I UNAPEĐENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA
Podnaslov ISTRAŽIVANJE SUVREMENIH I DEFINIRANJE PERSPEKTIVNIH METODA PRIMJENE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ I UNAPEĐENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA
Originalni podnaslov ISTRAŽIVANJE SUVREMENIH I DEFINIRANJE PERSPEKTIVNIH METODA PRIMJENE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ I UNAPEĐENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 37.014.3:371.398]:681.32(043.3)
Kljucne rijeci Hibrid aplikacije, alati današnjice, informacijsko društvo
Predmetne odrednice - sve Hibrid aplikacije, alati današnjice, informacijsko društvo
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije