Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


PLAN KVALITETA VAZDUHA U AGLOMERACIJI BEOGRADA

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPLAN KVALITETA VAZDUHA U AGLOMERACIJI BEOGRADA
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država BiH
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2019
Podkategorija-uža naučna oblast Sanitarni injženjering
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 36550
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov PLAN KVALITETA VAZDUHA U AGLOMERACIJI BEOGRADA
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci kvalitet vazduha
Predmetne odrednice - sve kvalitet vazduha
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije