Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Pravno-politički koncept katastarsko-knjižne evidencije u Republici Srpskoj

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPravno-politički koncept katastarsko-knjižne evidencije u Republici Srpskoj
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Pravo
Izdanje 1.
Štampanje 1
Lokacija Biblioteka
Release No 21708
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Pravno-politički koncept katastarsko-knjižne evidencije u Republici Srpskoj
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 347.235 (497.6 RS)(043.3)
Kljucne rijeci pravo, politika, katastar, knjiženje, Republika Srpska
Predmetne odrednice - sve pravo, politika, katastar, knjiženje, Republika Srpska
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije