Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Franšizni sistem u funkciji unapređenja prodaje

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovFranšizni sistem u funkciji unapređenja prodaje
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Preduzetnička ekonomija
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 20100
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Franšizni sistem u funkciji unpređenja prodaje
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci unapređenje, prodaja, franšizin
Predmetne odrednice - sve unapređenje, prodaja, franšizin
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije