Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


UNAPREĐENJE DTM SISTEMA POMOĆU SIMULACIONOG MODELA KORIŠTENJEM ISTOG PROGRAMSKOG JEZIKA KAO U PRODUKCIJI

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovUNAPREĐENJE DTM SISTEMA POMOĆU SIMULACIONOG MODELA KORIŠTENJEM ISTOG PROGRAMSKOG JEZIKA KAO U PRODUKCIJI
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2023
Podkategorija-uža naučna oblast Informatika
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 43103
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov UNAPREĐENJE DTM SISTEMA POMOĆU SIMULACIONOG MODELA KORIŠTENJEM ISTOG PROGRAMSKOG JEZIKA KAO U PRODUKCIJI
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci DTM sistem, programski jezik
Predmetne odrednice - sve DTM sistem, programski jezik
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije