Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


LOGISTI.KI SERVISI U FUNKCIJI UNAPRE.ENJA SAOBRA.AJNE INFRASTRUKTURE

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovLOGISTI.KI SERVISI U FUNKCIJI UNAPRE.ENJA SAOBRA.AJNE INFRASTRUKTURE
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2023
Podkategorija-uža naučna oblast Saobraćaj
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Bibiloteka
Release No 42992
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov LOGISTI.KI SERVISI U FUNKCIJI UNAPRE.ENJA SAOBRA.AJNE INFRASTRUKTURE
Originalni podnaslov LOGISTI.KI SERVISI U FUNKCIJI UNAPRE.ENJA SAOBRA.AJNE INFRASTRUKTURE
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Logistika,saobraćajne infrastrukture
Predmetne odrednice - sve Logistika,saobraćajne infrastrukture
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije