Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Prilagođavanje i primjena softverskih rješenja a podršku poslovanja

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPrilagođavanje i primjena softverskih rješenja a podršku poslovanja
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Master rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2023
Podkategorija-uža naučna oblast Informacione nauke
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 42252
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Prilagođavanje i primjena softverskih rješenja a podršku poslovanja
Podnaslov Prilagođavanje i primjena softverskih rješenja a podršku poslovanja
Originalni podnaslov Prilagođavanje i primjena softverskih rješenja a podršku poslovanja
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Softverska rješenja, obračun plata
Predmetne odrednice - sve Softverska rješenja, obračun plata
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije