Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Transport opasnih materija ADR/RID

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovTransport opasnih materija ADR/RID
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik Naroda BiH
Datum izdavanja 2023
Podkategorija-uža naučna oblast Zdravstvo
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 42080
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Transport opasnih materija ADR/RID
Podnaslov Transport opasnih materija ADR/RID
Originalni podnaslov Transport opasnih materija ADR/RID
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Transport, opasne materije
Predmetne odrednice - sve Transport, opasne materije
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije