Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Alternativne mjere i krivične sankcije za maloljetne učinioce krivičnih djela

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovAlternativne mjere i krivične sankcije za maloljetne učinioce krivičnih djela
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2023
Podkategorija-uža naučna oblast Pravo
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 41897
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Alternativne mjere i krivične sankcije za maloljetne učinioce krivičnih djela
Podnaslov Alternativne mjere i krivične sankcije za maloljetne učinioce krivičnih djela
Originalni podnaslov Alternativne mjere i krivične sankcije za maloljetne učinioce krivičnih djela
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Alternativne mjere, vaspitne mjeree, maloljetni učinioci
Predmetne odrednice - sve Alternativne mjere, vaspitne mjeree, maloljetni učinioci
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije