Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Integrisani nformacioni sistemi u praćenju efikasnosti primjene standarda kvaliteta i bezbjednosti u proizvodnim preduzećima

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovIntegrisani nformacioni sistemi u praćenju efikasnosti primjene standarda kvaliteta i bezbjednosti u proizvodnim preduzećima
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Informacione nauke
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 41752
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Integrisani nformacioni sistemi u praćenju efikasnosti primjene standarda kvaliteta i bezbjednosti u proizvodnim preduzećima
Podnaslov Integrisani nformacioni sistemi u praćenju efikasnosti primjene standarda kvaliteta i bezbjednosti u proizvodnim preduzećima
Originalni podnaslov Integrisani nformacioni sistemi u praćenju efikasnosti primjene standarda kvaliteta i bezbjednosti u proizvodnim preduzećima
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 005.963.2:658.562|:004.45(043.3)
Kljucne rijeci Informacioni sistemi, bezbjednost hrane, sistemi upravljanja
Predmetne odrednice - sve Informacioni sistemi, bezbjednost hrane, sistemi upravljanja
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije