Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Postupci i procedure špedicije u skladu sa carinskom politikom Bosne i Hercegovine

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPostupci i procedure špedicije u skladu sa carinskom politikom Bosne i Hercegovine
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Saobraćaj
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 41515
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Postupci i procedure špedicije u skladu sa carinskom politikom Bosne i Hercegovine
Podnaslov Postupci i procedure špedicije u skladu sa carinskom politikom Bosne i Hercegovine
Originalni podnaslov Postupci i procedure špedicije u skladu sa carinskom politikom Bosne i Hercegovine
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Špedicija, carinska politika, carinska deklaracija, carinski prekršaj
Predmetne odrednice - sve Špedicija, carinska politika, carinska deklaracija, carinski prekršaj
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije