Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Razvoj gerijatrijskog turizma republike Hrvatske kao članice EU

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovRazvoj gerijatrijskog turizma republike Hrvatske kao članice EU
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Ekonomija
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 41447
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Razvoj gerijatrijskog turizma republike Hrvatske kao članice EU
Podnaslov Razvoj gerijatrijskog turizma republike Hrvatske kao članice EU
Originalni podnaslov Razvoj gerijatrijskog turizma republike Hrvatske kao članice EU
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 338.482:616-053.9(497.5)(043.3)
Kljucne rijeci Gerijatrijski turizam, zdravstveni turizam, anketno istraživanje gerijatrijskog turizma
Predmetne odrednice - sve Gerijatrijski turizam, zdravstveni turizam, anketno istraživanje gerijatrijskog turizma
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije