Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


ALTERNATIVNA GORIVA ZA MOTORE SA UNUTRAŠNJIM SAGORJEVANJEM

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovALTERNATIVNA GORIVA ZA MOTORE SA UNUTRAŠNJIM SAGORJEVANJEM
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Saobracaj
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Bibiloteka
Release No 41441
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov ALTERNATIVNA GORIVA ZA MOTORE SA UNUTRAŠNJIM SAGORJEVANJEM
Podnaslov ALTERNATIVNA GORIVA ZA MOTORE SA UNUTRAŠNJIM SAGORJEVANJEM
Originalni podnaslov ALTERNATIVNA GORIVA ZA MOTORE SA UNUTRAŠNJIM SAGORJEVANJEM
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Sobraćaj,drumski saobraćaj i transport
Predmetne odrednice - sve Saobraćaj ,drumski saobraćaj i dransport
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije