Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 202

 
  • Podaci o izdanju
 
Naslov UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 202
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Zdravstvene nauke
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija 1
Release No 41411
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRUČI.JU OP.ŠINA TEŠANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINA
Podnaslov UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.ČJU OP.IŠNA TEŠ.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINA
Originalni podnaslov UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.ČJU OP.ŠINA TE.ŠANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINA
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Zdravstvo , urirarnii sistem i urinokulture
Predmetne odrednice - sve Zdravstvo , urinarni sistem urinokulture
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije