Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


.UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022. GODINE

 
  • Podaci o izdanju
 
Naslov.UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022. GODINE
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Naučna građa Diplomski rad
Povez Tvrdi povez
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Zdravstvene nauke
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Bibiloteka
Release No 41407 , 41408
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINE
Podnaslov UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINE
Originalni podnaslov UČESTALOST URINARNIH INFEKCIJA NA PODRU.JU OP.INA TE.ANJ, MAGLAJ, DOBOJ JUG I USORA U PERIODU JANUAR 2020. DO JUN 2022 GODINE
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Zdravstvo, urirarni sistem i urinokultere
Predmetne odrednice - sve Zdravstvo , urirarni sistem i urinokulture
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije