Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


PROCJENA EFIKASNOSTI PRIMJENE PROPISA IZ SETA „HIGIJENSKI PAKET“ U PREHRAM INDUSTRIJI

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPROCJENA EFIKASNOSTI PRIMJENE PROPISA IZ SETA „HIGIJENSKI PAKET“ U PREHRAM INDUSTRIJI
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Zdravstvene nauke
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija 1
Release No 41347
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov PROCJENA EFIKASNOSTI PRIMJENE PROPISA IZ SETA „HIGIJENSKI PAKET“ U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Podnaslov PROCJENA EFIKASNOSTI PRIMJENE PROPISA IZ SETA „HIGIJENSKI PAKET“ U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Originalni podnaslov PROCJENA EFIKASNOSTI PRIMJENE PROPISA IZ SETA „HIGIJENSKI PAKET“ U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Zdravstvo ,opšti zahtjevi za higijenu hrane
Predmetne odrednice - sve Zdravstvo ,opšti zahtjevi za higijenu hrane
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije