Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


POSLOVANJE ŠPEDICIJE – LOGISTIČKI OPERATERI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKIH TROŠKOVA

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPOSLOVANJE ŠPEDICIJE – LOGISTIČKI OPERATERI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKIH TROŠKOVA
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Saobraćaj
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Bibiloteka
Release No 41299
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov POSLOVANJE ŠPEDICIJE – LOGISTIČKI OPERATERI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKIH TROŠKOVA
Podnaslov POSLOVANJE ŠPEDICIJE – LOGISTIČKI OPERATERI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKIH TROŠKOVA
Originalni podnaslov POSLOVANJE ŠPEDICIJE – LOGISTIČKI OPERATERI U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKIH TROŠKOVA
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Saobraćaj , troškovi transporta
Predmetne odrednice - sve Saobraćaj , troškovi transporta
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije