Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Kamena vuna kao izolacioni materijal i njen uticaj na elemente životne sredine

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovKamena vuna kao izolacioni materijal i njen uticaj na elemente životne sredine
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast zdravstvo
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 41171
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Kamena vuna kao izolacioni materijal i njen uticaj na elemente životne sredine
Podnaslov Kamena vuna kao izolacioni materijal i njen uticaj na elemente životne sredine
Originalni podnaslov Kamena vuna kao izolacioni materijal i njen uticaj na elemente životne sredine
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci zdravstvo, kamena vuna, elementi životne sredine
Predmetne odrednice - sve zdravstvo, kamena vuna, elementi životne sredine
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije