Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U JZU ‚‚DOM ZDRAVLJA“ DERVENTA

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovUPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U JZU ‚‚DOM ZDRAVLJA“ DERVENTA
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast Zdravstvo
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija bibiloteka
Release No 41089
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U JZU ‚‚DOM ZDRAVLJA“ DERVENTA
Podnaslov UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U JZU ‚‚DOM ZDRAVLJA“ DERVENTA
Originalni podnaslov UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U JZU ‚‚DOM ZDRAVLJA“ DERVENTA
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Zdravstvo, medicinski otpad
Predmetne odrednice - sve Zdravstvo, medicinski otpad
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije