Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Spektrofotometrijsko određivanje masti i šećera

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovSpektrofotometrijsko određivanje masti i šećera
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast zdravstvo
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 41009
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Spektrofotometrijsko određivanje masti i šećera
Podnaslov Spektrofotometrijsko određivanje masti i šećera
Originalni podnaslov Spektrofotometrijsko određivanje masti i šećera
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci zdravstvene nauke, spektrofotometrija, šećer u krvi, masti u krvi
Predmetne odrednice - sve zdravstvene nauke, spektrofotometrija, šećer u krvi, masti u krvi
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije