Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Upravljanje medicinskim otpadom u JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovUpravljanje medicinskim otpadom u JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2022
Podkategorija-uža naučna oblast zdravstvene nauke
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 40832
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Upravljanje medicinskim otpadom u JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš
Podnaslov Upravljanje medicinskim otpadom u JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš
Originalni podnaslov Upravljanje medicinskim otpadom u JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci zdravstvene nauke, upravljanje otpadom, medicinski otpad
Predmetne odrednice - sve zdravstvene nauke, upravljanje otpadom, medicinski otpad
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije