Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Prevoznička dokumentacija i NCTS u funkciji poslovanja logističkih servisa - špedicije

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPrevoznička dokumentacija i NCTS u funkciji poslovanja logističkih servisa - špedicije
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Naučna građa Diplomski rad
Povez Tvrdi povez
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2021
Podkategorija-uža naučna oblast saobraćaj
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 40310, 40311
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Prevoznička dokumentacija i NCTS u funkciji poslovanja logističkih servisa - špedicije
Originalni jezik jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci saobraćaj, špedicija, prevoznička dokumentacija, NCTS, logistički servisi
Predmetne odrednice - sve saobraćaj, špedicija, prevoznička dokumentacija, NCTS, logistički servisi
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije