Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Studijski program prvog ciklusa SPORT dokumentacija za licenciranje prvog ciklusa studija

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovStudijski program prvog ciklusa SPORT dokumentacija za licenciranje prvog ciklusa studija
Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2009
Podkategorija-uža naučna oblast sport
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 39891
Originalni izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Studijski program prvog ciklusa SPORT dokumentacija za licenciranje prvog ciklusa studija
Originalni jezik jezik naroda BiH
Kljucne rijeci studijski program, sport, fizičko vaspitanje
Predmetne odrednice - sve studijski program, sport, fizičko vaspitanje
Zabilješka korisnika Izvod predmeta: Menadžment sportskih takmičenja, Istorija i teorija sporta, Antropomotorika, Psihologija sporta, Engleski jezik, Informatika, Funkcionalna anatomija, Biomehanika, Sistematska kineziologija, Filozofija sporta, Pedagogija, Osnove sportskog treninga, Sport mlađih uzrasnih kategorija, Osnovi menadžmenta sa menadžmentom u sportu, Elementarne igre, Fiziologija sporta, Metodika u sportu, Sportske igre, Bazični sportovi, Korektivno vježbanje, Ples, Sport za sve, Plivanje, Vježbe oblikovanja, Košarka, Finansijski menadžment, Menadžment ljudskih resursa u sportu, Menadžment sportskih objekata i događaja, Kvalitet u sportu, Marketing u sportu, Liderstvo u sportu, Primjena strategijskog i operativnog planiranja u sportu, Sistem organizacije modernog sporta, PR u sportu, Turizam i sport
 
 
 
Kategorije