Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Nastavni plan i program Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovNastavni plan i program Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa serijska publikacija
Povez Ostalo
Država Bih
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2009
Lokacija biblioteka
Release No 36984
Originalni izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja Banja Luka
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Zabilješka korisnika Studijski program prvog ciklusa
Poklon biblioteci Lakić Radoica
 
 
 
Kategorije