Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Predstavljanje javnosti modela patronažne službe za lica treće životne dobi u manjim opštinama kroz poslove odnosa sa javnošću

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPredstavljanje javnosti modela patronažne službe za lica treće životne dobi u manjim opštinama kroz poslove odnosa sa javnošću
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Master rad
Povez Ostalo
Država BiH
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2019
Podkategorija-uža naučna oblast Zdravstvo
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 36597
Originalni izdavač panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov Predstavljanje javnosti modela patronažne službe za lica treće životne dobi u manjim opštinama kroz poslove odnosa sa javnošću
Originalni jezik jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci patronažna služba
Predmetne odrednice - sve patronažna služba
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije