Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE KVALITETA VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovFIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE KVALITETA VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država BiH
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2019
Podkategorija-uža naučna oblast Sanitarni injženjering
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 36466
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE KVALITETA VODE ZA PIĆE NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA
Originalni jezik jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci kvalitet, voda za piće
Predmetne odrednice - sve kvalitet, voda za piće
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije