Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI, S NAGLASKOM NA KOMUNIKACIJU

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI, S NAGLASKOM NA KOMUNIKACIJU
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Master rad
Povez Ostalo
Država BiH
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2019
Podkategorija-uža naučna oblast Zdravstvena njega
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 36331
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI, S NAGLASKOM NA KOMUNIKACIJU
Originalni jezik jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci zdravstvena njega
Predmetne odrednice - sve zdravstvena njega
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije