Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


ESTO I ULOGA FIZIOTERAPEUTA ZA VREME ODRŽAVANJA SPORTSKOG KAMPA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovESTO I ULOGA FIZIOTERAPEUTA ZA VREME ODRŽAVANJA SPORTSKOG KAMPA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država BiH
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2019
Podkategorija-uža naučna oblast Fizioterapija
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 36273
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov ESTO I ULOGA FIZIOTERAPEUTA ZA VREME ODRŽAVANJA SPORTSKOG KAMPA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Originalni jezik jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci fizioterapija, djeca
Predmetne odrednice - sve fizioterapija, djeca
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije