Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Diabetes mellitus kao prediktor razvoja bolesti kardiovaskularnog sistema

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovDiabetes mellitus kao prediktor razvoja bolesti kardiovaskularnog sistema
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija biblioteka
Release No 36204
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bih
Originalni naslov Diabetes mellitus kao prediktor razvoja bolesti kardiovaskularnog sistema
Originalni jezik jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci dijabetes
Predmetne odrednice - sve dijabetes
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije