Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


UPRAVLJANJE I ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA U JZU DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovUPRAVLJANJE I ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA U JZU DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država BiH
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2019
Podkategorija-uža naučna oblast Sanitarni injženering
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 36054
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov UPRAVLJANJE I ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA U JZU DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
Originalni jezik jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci medicinski otpad
Predmetne odrednice - sve medicinski otpad
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije