Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Elektronsko bankarstvo u savremenom poslovanju

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovElektronsko bankarstvo u savremenom poslovanju
Izdanje 1
Štampanje 1
Serija 1
Lokacija Biblioteka
Release No 36007
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača BiH
Originalni naslov Elektronsko bankarstvo u savremenom poslovanju
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Elektronsko bankarstvo
Predmetne odrednice - sve Elektronsko bankarstvo
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije