Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Pravilo lex loci deliciti commissi za regulisanje vanugovornih odnosa sa elementom inostranosti

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPravilo lex loci deliciti commissi za regulisanje vanugovornih odnosa sa elementom inostranosti
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2018
Podkategorija-uža naučna oblast Pravo
Lokacija Biblioteka
Release No 34502
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Pravilo lex loci deliciti commissi za regulisanje vanugovornih odnosa sa elementom inostranosti
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Pravilo lex loci deliciti commissi za regulisanje vanugovornih odnosa sa elementom inostranosti
Predmetne odrednice - sve Pravilo lex loci deliciti commissi za regulisanje vanugovornih odnosa sa elementom inostranosti
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije