Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Marketinške aktivnosti u funkciji lične prodaje

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovMarketinške aktivnosti u funkciji lične prodaje
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Bibliotečka građa Monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2017.
Lokacija Biblioteka
Release No 32154
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Marketinške aktivnosti u funkciji lične prodaje
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci marketing, aktivnsoti
Predmetne odrednice - sve Marketinške aktivnosti u funkciji lične prodaje
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije