Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


nformacioni sistem Vaga-Servisa podržanog relacionom bazom podataka u MS Access-u

 
  • Podaci o izdanju
 
Naslovnformacioni sistem Vaga-Servisa podržanog relacionom bazom podataka u MS Access-u
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa Monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2017.
Lokacija Biblioteka
Release No 32007
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Informacioni sistem Vaga-Servisa podržanog relacionom bazom podataka u MS Access-u
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci informacioni ssitem, baza, podaci
Predmetne odrednice - sve Informacioni sistem Vaga-Servisa podržanog relacionom bazom podataka u MS Access-u
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije