Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Regulisanje nadležnosti sa elementom inostranosti (sa osvrtom na pravo EU)

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovRegulisanje nadležnosti sa elementom inostranosti (sa osvrtom na pravo EU)
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Regulisanje nadležnosti sa elementom inostranosti (sa osvrtom na pravo EU)
Originalni jezik Srpski
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci Regulisanje nadležnosti sa elementom inostranosti (sa osvrtom na pravo EU)
Predmetne odrednice - sve Regulisanje nadležnosti sa elementom inostranosti (sa osvrtom na pravo EU)
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije