Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Suđenje za ratne zločine iz perspektive ljudskih prava

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovSuđenje za ratne zločine iz perspektive ljudskih prava
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Tvrdi povez
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2015.
Podkategorija-uža naučna oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 27811 - 27815
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Suđenje za ratne zločine iz perspektive ljudskih prava
Podnaslov Primjenljivost standarda pravičnog suđenja iz Evropske konvencije o ljudskim pravima u predmetima ratnih zločina
Originalni podnaslov Primjenljivost standarda pravičnog suđenja iz Evropske konvencije o ljudskim pravima u predmetima ratnih zločina
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 341.322:343.11]: 342.726(043.3)
Kljucne rijeci krivično pravo, ratni zločin, ljudska prava, individualna odgovornost
Predmetne odrednice - sve krivično pravo, ratni zločin, ljudska prava, individualna odgovornost
 
 
 
Kategorije