Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Krivična djela protiv života i tijela

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovKrivična djela protiv života i tijela
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Master rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2015.
Podkategorija-uža naučna oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 27418
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Krivična djela protiv života i tijela
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 343.712.1:343.85(497.6 RS)(043.3)
Kljucne rijeci krivična djela, ubostvo, život, tijelo
Predmetne odrednice - sve krivična djela, ubostvo, život, tijelo
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije