Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Marketing informacioni sistemi u funkciji efikasnog funkcionisanja tržišta agro-prehrmbenih proizvoda

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovMarketing informacioni sistemi u funkciji efikasnog funkcionisanja tržišta agro-prehrmbenih proizvoda
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Master rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2015
Podkategorija-uža naučna oblast poslovna ekonomija
Lokacija biblioteka
Release No 26982
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Marketing informacioni sistemi u funkciji efikasnog funkcionisanja tržišta agro-prehrmbenih proizvoda
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 338.439.5:339.13.017]:007(043.3)
Kljucne rijeci Marketing informacioni sistemi u funkciji efikasnog funkcionisanja tržišta agro-prehrmbenih proizvoda
Predmetne odrednice - sve Marketing informacioni sistemi u funkciji efikasnog funkcionisanja tržišta agro-prehrmbenih proizvoda
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije