Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Akcija kao hartija od vrijednosti

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovAkcija kao hartija od vrijednosti
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Bosna i Hercegovina
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2015.
Podkategorija-uža naučna oblast Poslovno pravo i pravo društava
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 26505
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Akcija kao hartija od vrijednosti
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci hartije od vrijednosti, akcije, dividende
Predmetne odrednice - sve hartije od vrijednosti, akcije, dividende
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije