Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Menični i čekovni odnosi sa elementom inostranosti

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovMenični i čekovni odnosi sa elementom inostranosti
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Srpski
Datum izdavanja 2014.
Podkategorija-uža naučna oblast Međunarodno pravo
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 25276
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Menični i čekovni odnosi sa elementom inostranosti
Originalni jezik Srpski
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci menica, ček, forma menice, finansije
Predmetne odrednice - sve menica, ček, forma menice, finansije
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije