Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Odlučujuće tačke vezivanja za bračna pitanja sa elementom inostranosti

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovOdlučujuće tačke vezivanja za bračna pitanja sa elementom inostranosti
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2014.
Podkategorija-uža naučna oblast Međunarodno pravo
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 25229
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Odlučujuće tačke vezivanja za bračna pitanja sa elementom inostranosti
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci brak, razvod braka, inostranstvo
Predmetne odrednice - sve brak, razvod braka, inostranstvo
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije