Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Primjena stranog prava pred domaćim sudovima

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovPrimjena stranog prava pred domaćim sudovima
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2014.
Podkategorija-uža naučna oblast Međunarodno pravo
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 24859
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Primjena stranog prava pred domaćim sudovima
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci strano pravo, međunarodno privatno pravo, koliziona norma
Predmetne odrednice - sve strano pravo, međunarodno privatno pravo, koliziona norma
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije