Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Koncept životnog ciklusa proizvoda sa osvrtom na novi proizvod

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovKoncept životnog ciklusa proizvoda sa osvrtom na novi proizvod
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2014.
Podkategorija-uža naučna oblast Preduzetniča ekonomija
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 24821
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Koncept životnog ciklusa proizvoda sa osvrtom na novi proizvod
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci proizvod, marketing, životni ciklus
Predmetne odrednice - sve proizvod, marketing, životni ciklus
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije