Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Implementacija geografskog informacionog sistema u cloud computing

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovImplementacija geografskog informacionog sistema u cloud computing
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Master rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2014.
Podkategorija-uža naučna oblast Informacione nauke i bioinformatika
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 24608
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Implementacija geografskog informacionog sistema u cloud computing
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 007:621.311.1]:004.4(043.3)
Apstrakt otvori
Kljucne rijeci Cloud Computing, geografski informacioni sistem, implementacija, sigurnost
Predmetne odrednice - sve Cloud Computing, geografski informacioni sistem, implementacija, sigurnost
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije