Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Faktori koji utiču na rad porodične medicine na prevenciji nezaraznih bolesti

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovFaktori koji utiču na rad porodične medicine na prevenciji nezaraznih bolesti
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2014.
Podkategorija-uža naučna oblast Javno zdravlje i zdravlje životne sredine
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 24444
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Faktori koji utiču na rad porodične medicine na prevenciji nezaraznih bolesti
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 616-036.1-036.8:614.253.89(043.3)
Kljucne rijeci javno zdravlje, nezarazne bolesti, prevencija, porodična medicina
Predmetne odrednice - sve javno zdravlje, nezarazne bolesti, prevencija, porodična medicina
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije