Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Upravljanje cijenama u preduzeću sa aspekta profitabilnosti i konkurentnosti

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovUpravljanje cijenama u preduzeću sa aspekta profitabilnosti i konkurentnosti
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Magistarski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik Srpski
Datum izdavanja 2014.
Podkategorija-uža naučna oblast Poslovne financije
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 23160
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Upravljanje cijenama u preduzeću sa aspekta profitabilnosti i konkurentnosti
Originalni jezik Srpski
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 005.915:65.012.123:[336.02.01(043.3)
Kljucne rijeci cijena, konkurentnost, profit, profitabilnost
Predmetne odrednice - sve cijena, konkurentnost, profit, profitabilnost
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije