Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


 
  • Podaci o izdanju
 
Naslov
Bibliotečka građa monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
Povez Ostalo
Podkategorija-uža naučna oblast nastavni plan
Lokacija Biblioteka
Release No 22622-22623
Originalni izdavač Fakultet poslovne ekonomije
Originalni podnaslov Anatomija sa histologijom
Originalni jezik Jezik naroda BiH
Kljucne rijeci Nastavni plan i program Fakulteta poslovne ekonomije
Predmetne odrednice - sve Nastavni plan i program Fakulteta poslovne ekonomije
Zabilješka korisnika Predmet: Anatomija sa histologijom
 
 
 
Kategorije