Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovTransformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Doktorska disertacija
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 21384
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
UDK 796.012.1 : 572.512.087 - 053.5 (497.6) (043.3)
Kljucne rijeci morfologija, motorika, učenik, nastava, fizičko obrazovanje
Predmetne odrednice - sve morfologija, motorika, učenik, nastava, fizičko obrazovanje
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije