Podaci o knjizi
Slika nije dostupna.


Aktivnosti u prirodi učenika u okviru razredne nastave uzrasta 6-10 godina

 
  • Podaci o izdanju
 
NaslovAktivnosti u prirodi učenika u okviru razredne nastave uzrasta 6-10 godina
Izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron"
Mjesto izdavača Banja Luka
Bibliotečka građa elektronska publikacija, računarski CD
Naučna građa Diplomski rad
Povez Ostalo
Država Bosna i Hercegovina
Jezik jezik naroda BiH
Datum izdavanja 2013.
Podkategorija-uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke
Izdanje 1.
Štampanje 1.
Lokacija Biblioteka
Release No 20824
Originalni izdavač Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka
Originalna država izdavača Bosna i Hercegovina
Originalni naslov Aktivnosti u prirodi učenika u okviru razredne nastave uzrasta 6-10 godina
Originalni jezik jezik naroda BiH
Izabrano-a poglavlje u PDF formatu otvori
Sadržaj u PDF formatu otvori
Kljucne rijeci sportske aktivnosti, izlet, logorovanje, igre u prirodi
Predmetne odrednice - sve sportske aktivnosti, izlet, logorovanje, igre u prirodi
Kompletno elektronsko izdanje pregledaj
 
 
 
Kategorije